sti_kalite

KALİTE

Hammadde giriş ve üretim sürecinde SPEKTROLAB M11 spektrometre ve LECO C/S 230 karbon kükürt kontrol cihazı ile giren hammaddelerin ve üretilen ürünlerin kimyasal analiz kontrolü yapılır. Bu süreçlerde OLYMPUS PMG3 Mikroskop cihazı ile mikroyapısal kontrol gerçekleştirilir.

Üretim süreci sonunda çıkan ürünlerin iç hataları YXLON M U2000 radyoskopik kontrol cihazı ile, gözle görülemeyen yüzey çatlakları KARL DEUTSCH UWE 600 manyetik partikül çatlak kontrol cihazı ile tahribatsız şekilde kontrol edilir. Üretilen ürünlerde; DEA GLOBAL ADVANTAGE üç boyutlu ölçü kontrol cihazı ile boyutsal ölçü kontrolü, STIEFEL MAYER 3000D BRINELL sertlik ölçüm cihazı ile sertlik değerleri kontrolü ve SHIMADZU AG-IS 250k N çekme test cihazı ile mekanik özellik kontrolü gerçekleştirilir. Ürünlerin yüzeysel hataları için konusunda uzman kalite kontrol personelleri tarafından göz kontrolü yapılır.