BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Efesan Grup ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetlerimizde planlı ve sistematik yaklaşımlarla ISO 27001 standardının şartlarını karşılamayı ve iş yapış biçimimiz ile süreçlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
  • Şirketlerimizin en önemli varlığı olan bilgiyi, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından sistematik bir şekilde değerlendirerek, içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı,
  • Bilgi Güvenliği faaliyetlerimizi zamanında, etkin, doğru, hızlı ve güvenli yürüterek, ilgili mevzuatlara ve sistem güvenliğini gerektiren şartlara uymayı,
  • Bilgi güvenliği hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynağı sağlamayı,
  • Bilginin üretilmesi, raporlanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetlerinde güvenliği sağlamayı,

Taahhüt ederiz.